Privacyverklaring Holland Fisheries Event

Via de website www.holland-fisheries.nl worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Holland Fisheries Event acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Holland Fisheries Event is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. Omdat onze verwerkingen binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen vallen, zijn deze niet aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 31 mei 2018.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij uw bezoek aan onze website laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen
persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die
rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons
worden verstrekt om te verwerken. Bedrijfsgegevens vallen niet onder de AVG. Deze privacyverklaring is dan ook hoofdzakelijk bedoeld voor diegenen die de website als particulier of als werknemer gebruiken.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Holland Fisheries Event worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Holland Fisheries Event gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Holland Fisheries Event maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacy beleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Holland Fisheries Event te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Holland Fisheries Event heeft hier geen invloed op.

Holland Fisheries Event heeft Google geen toestemming gegeven om via www.holland-fisheries.nl verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze
producten en/of diensten. Bij beursdeelname of beursbezoek wordt uw e-mailadres automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.

Contactformulier

Als u het contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de
gegevens die u ons stuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de
inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Wij verzamelen uw naam, telefoonnumer en e-mailadres.

Wij kunnen per post, per mail of per telefoon contact met u opnemen voor commerciële
doeleinden. Bij iedere communicatie langs deze wegen wordt een afmeldmogelijkheid
aangeboden.

Wij publiceren uw gegevens niet.

Reserveringsformulier beursstand

Als u het reserveringsformulier op de website invult om een beursstand te reserveren, dan worden de gegevens die u ons stuurt bewaard zolang als nodig is voor de volledige afhandeling daarvan.

Wij verzamelen de volgende gegevens:
Firma
Aanhef
Contactpersoon
Adres
Postcode
Plaats
Land
Telefoon
E-mail
Website
Bankgegevens
IBAN Bankrekening
Naam rekeninghouder
BTW nummer
Naamsvermelding frieslijst
Totaal aantal personen op stand
Korte omschrijving van de tentoongestelde producten en/of diensten in de stand

Wij kunnen per post, per mail of per telefoon contact met u opnemen voor commerciële
doeleinden. Bij iedere communicatie langs deze wegen wordt een afmeldmogelijkheid
aangeboden.

De bedrijfsnaam wordt als beursdeelnemer gepubliceerd op de website van Holland Fisheries Event. Eventuele persoonsgegevens worden niet gepubliceerd op de website.

Registratie bezoekers

Als u zich via de website registreert als bezoeker, ontvangen wij uw gegevens via het ticket- en registratieplatform Eventbrite. Het privacybeleid van Eventbrite vindt u hier. Holland Fisheries Event is als organisator verantwoordelijk voor deze gegevens. Deze worden bewaard zo lang als nodig is voor de volledige afhandeling daarvan.

Wij verzamelen de volgende gegevens:

Voornaam
Achternaam
E-mail
Functietitel
Naam bedrijf/organisatie
Land
Adres
Plaats
Postcode

Wij kunnen per post, per mail of per telefoon contact met u opnemen voor commerciële
doeleinden. Bij iedere communicatie langs deze wegen wordt een afmeldmogelijkheid
aangeboden.

Wij publiceren uw gegevens niet.

Fotografie tijdens het Holland Fisheries Event

Tijdens het Holland Fisheries Event worden foto’s gemaakt, die gebruikt kunnen worden voor promotie van de beurs via nieuwsberichten, nieuwsbrieven en de website. Wordt een foto waar u op staat gebruikt en heeft u hier bezwaar tegen, meld dit aan ons via HYPERLINK “mailto:info@holland-fisheries.nl” info@holland-fisheries.nl en wij zullen indien mogelijk de afbeelding(en) zo spoedig mogelijk verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een
verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@holland-fisheries.nl. Holland Fisheries Event zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Holland Fisheries Event neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Holland Fisheries Event maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Holland Fisheries Event verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Holland Fisheries Event op via info@holland-fisheries.nl.

Holland Fisheries Event is als volgt te bereiken:
Postadres: Projectbureau Holland Fisheries Event, Postbus 178, 8320 AD Urk
Bezoekadres van de beurs: De Koningshof Party & Events, Staartweg 20, 8321 NB Urk
E-mailadres: info@holland-fisheries.nl